Terapeutikon - poznaj nasz zespół

Skontaktuj się bezpośrednio z psychoterapeutką, z którą chcesz współpracować, używając telefonu lub mejla podanego w jej opisie. W trakcie pracy wyłączamy telefony, więc jeśli zdecydujesz się dzwonić, nie zniechęcaj się; możesz też napisać smsa.

 

Do gabinetu zapraszają:

 

Monika Wysokińska-Szlachetko

Monika Wysokińska-Szlachetko

510 117 205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka, coach. Prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym osób dorosłych oraz par. Pracuje z osobami, które borykają się z problemami natury psychicznej, takimi jak zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju i depresyjne, stany po przeżyciu silnych kryzysów oraz nadmiernego stresu jak i problemami wynikającymi z zaburzeń osobowości.

Dowiedz się więcej

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją w psychologii klinicznej i psychologii resocjalizacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, ukończyła 4-letnie szkolenie, które zaowocowało Certyfikatem Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. 

Ukończyła Szkołę Coachów "The Art & Science of Coaching" we Wszechnicy UJ prowadzonej przez Erickson College International. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w dodatkowych konferencjach, szkoleniach i warsztatach, m.in. racjonalnej terapii zachowania, Mindfulness, terapii ACT.

Jako coach współpracuje z osobami, które potrzebują zmiany w życiu zawodowym, współpracuje również z osobami czynnie uprawiającymi sport.

W psychoterapii ceni bezpośrednią komunikację oraz współpracę, która doprowadza do osiągnięcia wspólnie założonego celu terapeutycznego. Wierzy, że człowiek ma ogromny potencjał do wprowadzenia zmian w swoim życiu.

Krystyna Golonka

Krystyna Golonka

514 267 322
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zajmuje się głównie problematyką lęku, stresu, wypalenia zawodowego, zaburzeń nastroju, zaburzeń adaptacyjnych i ADHD. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym, prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Dowiedz się więcej

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Od 2004 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ.  Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie staży w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ,  Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika oraz Poradni dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Psychicznymi. Ukończyła 4-letnie podyplomowe szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej,  roczny kurs z zakresu pracy grupowej oraz liczne szkolenia specjalizacyjne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

W swojej pracy ceni profesjonalizm, zaangażowanie oraz kontakt oparty na zaufaniu i szacunku.

Beata Stawarska

Beata Stawarska

789 261 390
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
stawarska.beata_1

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji, specjalistka psychodietetyki. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Specjalizuje się w pracy z osobami zmagającymi się z nadwagą, otyłością, zaburzeniami jedzenia i innymi trudnościami w obszarze zachowań zdrowotnych. Wspiera osoby z bólem przewlekłym. Pracuje także z rodzicami/opiekunami dzieci z problemami z wagą.

Dowiedz się więcej

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w dodatkowych szkoleniach i warsztatach,  m. in.: Racjonalna Terapia Zachowania (poziom podstawowy i warsztaty doskonalące organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej), Psychoterapia Praktyczna (Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego), Szkoła Diet Coachingu akredytowana przez Izbę Coachingu.

Posiada doświadczenie w indywidualnej i grupowej pracy psychologa z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami oraz dorosłymi. Współpracuje z Fundacją Medycyny Bólu, m. in. prowadząc warsztaty dla osób zmagających się z bólem przewlekłym.

Za najcenniejsze w swojej pracy uważa towarzyszenie osobom w budowaniu wspierających i korzystnych przekonań na temat własnej osoby oraz relacji ze otoczeniem, a także rozwijaniu umiejętności pomagających w lepszym rozwiązywaniu problemów i przystosowaniu się do różnych sytuacji życiowych. W kontakcie z pacjentami zwraca dużą uwagę na to, aby mogli wyrażać swoje emocje i potrzeby.

Patrycja Foszcz

Patrycja Foszcz

517 427 011
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Psycholożka, seksuolożka, obecnie w trakcie czteroletniego całościowego szkolenia w warszawskiej szkole psychoterapii Crescentia przygotowującego do ubiegania się o certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Prowadzi konsultacje i psychoterapię młodzieży oraz osób dorosłych, zmagających się z trudnościami natury psychicznej. Wspiera też rodziców w wyzwaniach wychowawczych. W kręgu jej zainteresowań leży również seksuologia wieku dziecięcego i nastoletniego. 

Dowiedz się więcej

Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim, z wyróżnieniem seksuologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS oraz roczne szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Ośrodku Psychoterapii Mensana. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Dziennym Psychiatrii Ogólnej w tarnowskim Zespole Poradni Specjalistycznych, krakowskim oddziale Krajowego Towarzystwa Autyzmu oraz prowadząc zajęcia z edukacji seksualnej. W swojej pracy kieruje się najwyższymi standardami etyki zawodowej, zapewniając Pacjentowi poufność, poczucie bezpieczeństwa i profesjonalną pomoc. Współpracuje z portalami popularyzującymi wiedzę z zakresu psychologii i seksuologii wśród młodzieży oraz z magazynami dla rodziców. Mając na uwadze jakość świadczonego wsparcia swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

Za najważniejszy aspekt swojej pracy uważa możliwość towarzyszeniu Pacjentom w zmianach i poprawie jakości życia. Bardzo ważne jest dla niej empatyczne słuchanie i zrozumienie świata wewnętrznego drugiej osoby. Zwraca dużą uwagę na stworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery podczas spotkania.
Karolina Pietras

Karolina Pietras

601 142 940
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie procesu certyfikacyjnego, trenerka umiejętności psychospołecznych. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych doświadczających trudności w relacjach osobistych i zawodowych, w zakresie regulacji emocji i radzenia sobie ze stresem. 

Dowiedz się więcej

Ukończyła studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat z zarządzania obroniła na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Od 2011 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest trenerką umiejętności psychospołecznych (certyfikacja Wszechnicy UJ), ukończyła także Szkołę Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Elżbiety Sołtys.

Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. podczas stażu w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Jest psychoterapeutką w trakcie czteroletnich studiów podyplomowych  w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, przygotowujących do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB. Dodatkowo bierze udział w wielu konferencjach, kursach i warsztatach poświęconych m.in. terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT), terapii opartej na współczuciu (CFT) oraz mindfulness.

Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii  Poznawczej i Behawioralnej. Regularnie poddaje swoją pracę superwizjom.

W pracy psychoterapeuty najbardziej ceni możliwość empatycznego towarzyszenia drugiej osobie w przezwyciężaniu swoich trudności i odkrywaniu niepowtarzalnego potencjału.

Koryna Lewandowska

Koryna Lewandowska

783 789 441
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wspiera osoby doświadczające trudności życiowych, zmagające się z lękiem, zaburzeniami nastroju i stresem. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jest w trakcie czteroletniego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeutki.

Dowiedz się więcej

Ukończyła psychologię i kulturoznawstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na swojej macierzystej uczelni z wyróżnieniem obroniła doktorat z psychologii. Od 2014 r. pracuje jako dydaktyk i badaczka, najpierw w Instytucie Kultury, a od 2016 r. w Instytucie Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Szkoli się w rekomendowanym przez PTTPB Instytucie Poznawczym – Ośrodku Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Uczy się całe życie i nie zamierza przestać! Popularyzuje też wiedzę – współpracowała m.in. z Fundacją Uniwersytet Dzieci i Tygodnikiem Powszechnym.

Doświadczenie praktyczne zdobywała w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie na oddziałach psychiatrycznych dziennym i stacjonarnym oraz w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie na oddziale neurologii i udarów mózgu.

Ze względu na swoje doświadczenie badawcze w obszarze neuruki poznawczej dużo uwagi poświęca relacjom zachodzącym między ciałem, czuciem i umysłem. W pracy najważniejsza jest jednak dla niej relacja, tworzące się zaufanie i bezpieczna atmosfera, w której otwiera się możliwość spotkania i rozumienia drugiego Człowieka.

Martyna Sznir-Rojek

Martyna Sznir- Rojek

669 023 903
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jestem psycholożką i certyfikowaną terapeutką poznawczo-behawioralną (nr. Certyfikatu 1122), członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Dowiedz się więcej

Ukończyłam psychologię ogólną ze specjalizacją z psychologii sportu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Swoją wiedzę pogłębiam ponadto na dodatkowych szkoleniach i kursach, m.in. „Improwizacja ruchu i symboliki ciała” pod egidą Instytutu Dynamiki Tańca i Ruchu – Essen, jak też „Wprowadzenie do terapii dialektyczno-behawioralnej” oraz „Jak prowadzić trening umiejętności DBT”, organizowane przez Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, wreszcie „Kurs Mindfulness” (MBSR - Mindfulness-Based Stress Reduction / Redukcja Stresu Oparta na Uważności).

Prowadzę terapię indywidualną oraz grupową osób dla dorosłych, które zmagają się z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi lub trudnościami w regulacji emocji, jak również również dla osób, które poszukują wsparcia w kryzysach życiowych, borykają się z trudnościami w relacjach interpersonalnych, czy też mają problemy z adaptacją do nowej sytuacji życiowej. W swojej praktyce wykorzystuję techniki terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii DBT. Prowadzę treningi DBT.

Jestem zaangażowana w działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego. Prowadziłam konsultacje indywidualne w ramach programu „Wyprzedzić Smutek”, organizowanego przez Szpital Kliniczny im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Uczestniczyłam w programie „Ty decydujesz jak reagujesz” jako trenerka podczas warsztatów dla dzieci i młodzieży krakowskich szkół podstawowych oraz prowadząca wykłady i szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców. W trakcie 29. Festiwalu Pol’and Rock prowadziłam warsztaty oraz indywidualne konsultacje o tematyce zdrowia psychicznego.

 

 

Online współpracują:

 

Sylwia Stefańczyk

Sylwia Stefańczyk

579 514 310
ctinhome

Najcenniejsze dla niej są spotkania z drugim człowiekiem. Słuchanie go, próba zrozumienia i pomocy. Wierzy, że każdy z nas ma w sobie spory potencjał, który blokujemy lękiem, smutkiem, brakiem wiary w siebie.  Specjalizuje się w terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych, pracuje zwłaszcza z zaburzeniami lękowymi, fobią społeczną, depresją, zaburzeniami odżywiania, kryzysami w relacjach.

Dowiedz się więcej

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz pedagogikę rewalidacyjną ( specjalizacja: oligofrenopedagog) na Uniwersytecie Pedagogicznym. Jest certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy psychologa, pedagoga oraz trenera w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i ich rodzinami. Jest licencjonowanym trenerem technik pamięciowych, szybkiego czytania, kreatywnego uczenia. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu neuronauki: Neuroscience for Coaches,  Mikroekspresji, Mindfullness, jak również z zakresu pracy z ciałem, suplementacją i odżywianiem. Prowadzi bloga babyguru.pl oraz tworzy pomoce dydaktyczne i terapeutyczne oraz  zabawki edukacyjne Lundi.

Kinga Tucholska

Kinga Tucholska

509 678 169
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
kinga.tucholska

Udziela konsultacji psychologicznych i prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Wspiera osoby, które przeżywają kryzys życiowy i trudności w relacjach z innymi. Świadczy pomoc terapeutyczną osobom zmagającym się z zaburzeniami nastroju, lękowymi i związanymi ze stresem. Specjalizuje się w pomocy dorosłym osobom w spektrum autyzmu oraz ich bliskim.

Dowiedz się więcej

Jest doktorem psychologii, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Przez niemal 20 lat pracowała naukowo-dydaktycznie w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie praktyczne zdobywała w trakcie stażu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM w Lublinie.

Odbyła roczne szkolenie z zakresu psychoterapii i poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej oraz zrealizowała roczny program pomocy psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Ukończyła czteroletnie podyplomowe szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Poza tym była uczestniczką kursów praktycznych dotyczących racjonalnej terapii zachowania (RTZ), mediacji sądowej, komunikacji bez przemocy (NVC), mindfulness. Zrealizowała program rocznego szkolenia Positive Consultant in Autistic Spectrum w Leszczyńskim Instytucie Psychoterapii Pozytywnej, uzyskując certyfikat konsultantki w zakresie psychoterapii pozytywnej, specjalizującej się w pomocy osobom w spektrum autyzmu i ich bliskim.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Bliska jest jej idea popularyzacji wiedzy psychologicznej - jest pomysłodawczynią i opiekunką merytoryczną Przeglądu Filmów Psychologicznych „Wgląd”, wieloletnią współorganizatorką Festiwalu Rozwojowego dla Kobiet PROGRESSteron, autorką licznych publikacji w czasopismach „Charaktery”, „Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki”, „Sens”. 

W swojej pracy szczególną wagę przykłada do jakości budowanego kontaktu oraz uważności.

Anna Tylikowska

Anna Tylikowska

501 575 071 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tylikowska

Specjalizuje się w terapii lęku, zwłaszcza zaburzenia stresowego pourazowego. Konsultuje m.in. trudności w radzeniu sobie ze stresem, emocjami i relacjami. Pracuje z osobami dorosłymi, przede wszystkim indywidualnie. Chętnie współpracuje z osobami neuroróżnorodnymi, szukającymi sposobów na dobre życie w świecie tworzonym przez neurotypową większość.

Dowiedz się więcej

Doktor psychologii, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Doktorat obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim, przez prawie dwie dekady pracowała na uczelniach, intensywnie pogłębiając wiedzę o ludzkim umyśle. Praktykę psychologiczną rozpoczęła po ukończeniu Programu Pomocy Psychologicznej w nurcie Gestalt i stażu w Centrum Seniora działającym w ramach krakowskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Niezależnie od ukończenia czteroletniego szkolenia certyfikacyjnego, uczestniczyła w licznych kursach i warsztatach, m.in. z coachingu, terapii dialektyczno-behawioralnej i mindfulness. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Amnesty International.

Wraz z Kingą Tucholską stworzyła ideę integralnej psychologii pozytywnej, którą wykorzystuje w projektowaniu terapeutyczno-rozwojowych spotkań grupowych, warsztatów i cykli konsultacyjnych. Chętnie dzieli się wiedzą – publikuje m.in. na blogu integralnie.pl, w „Ja My Oni. Poradniku Psychologicznym Polityki”, „Charakterach”.

W swojej pracy najbardziej lubi i ceni możliwość wspierania w budowaniu kontaktu z doświadczaniem teraźniejszości i (samo)akceptacji, towarzyszenia w odzyskiwaniu psychicznej równowagi i odnajdywaniu codziennego zadowolenia.

Nasze usługi

  • Psychoterapia indywidualna
  • Konsultacje i doradztwo
  • Diagnoza psychologiczna i opiniowanie
  • Spotkania online
  • Współpraca z firmami
  • Spotkania grupowe
  • Warsztaty

Dowiedz się więcej o naszych usługach

Kontakt do terapeutek

Dowiedz się więcej o naszym zespole

Mapka dojazdu