Terapeutikon - poznaj nasz zespół

Skontaktuj się bezpośrednio z psychoterapeutką, z którą chcesz współpracować, używając telefonu lub mejla podanego w jej opisie. W trakcie pracy wyłączamy telefony, więc jeśli zdecydujesz się dzwonić, nie zniechęcaj się; możesz też napisać smsa.

Kinga Tucholska

Kinga Tucholska

509 678 169
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
kinga.tucholska

Udziela konsultacji psychologicznych i prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Wspiera osoby, które przeżywają kryzys życiowy i trudności w relacjach z innymi. Świadczy pomoc terapeutyczną osobom zmagającym się z zaburzeniami nastroju, lękowymi i związanymi ze stresem.

Dowiedz się więcej

Jest doktorem psychologii, pracującym naukowo-dydaktycznie w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2005 roku). Doświadczenie praktyczne zdobywała w trakcie stażu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM w Lublinie. Odbyła roczne szkolenie z zakresu psychoterapii i poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej oraz zrealizowała roczny program pomocy psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Poza tym była uczestniczką szkoleń z zakresu racjonalnej terapii zachowania (RTZ), mediacji sądowej, komunikacji bez przemocy (NVC), mindfulness. Obecnie realizuje program czteroletniej szkoły terapii poznawczo-behawioralnej (CBT).

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Bliska jest jej idea popularyzacji wiedzy psychologicznej - jest pomysłodawczynią i opiekunką merytoryczną Przeglądu Filmów Psychologicznych „Wgląd”, wieloletnią współorganizatorką Festiwalu Rozwojowego dla Kobiet PROGRESSteron, autorką licznych publikacji w czasopismach „Charaktery”, „Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki”, „Sens”.

W swojej pracy szczególną wagę przykłada do jakości budowanego kontaktu oraz uważności.

 

Anna Tylikowska Anna Tylikowska

501 575 071 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tylikowska

Specjalizuje się w terapii lęku, zwłaszcza zaburzenia stresowego pourazowego. Konsultuje m.in. trudności w radzeniu sobie ze stresem, emocjami i relacjami. Pracuje z osobami dorosłymi, przede wszystkim indywidualnie.

Dowiedz się więcej

Doktor psychologii, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Doktorat obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim, przez prawie dwie dekady pracowała na uczelniach, intensywnie pogłębiając wiedzę o ludzkim umyśle. Praktykę psychologiczną rozpoczęła po ukończeniu Programu Pomocy Psychologicznej w nurcie Gestalt i stażu w Centrum Seniora działającym w ramach krakowskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Niezależnie od ukończenia czteroletniego szkolenia certyfikacyjnego, uczestniczyła w licznych kursach i warsztatach, m.in. z coachingu, terapii dialektyczno-behawioralnej i mindfulness. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Amnesty International.

Wraz z Kingą Tucholską stworzyła ideę integralnej psychologii pozytywnej, którą wykorzystuje w projektowaniu terapeutyczno-rozwojowych spotkań grupowych, warsztatów i cykli konsultacyjnych. Chętnie dzieli się wiedzą – publikuje m.in. na blogu integralnie.pl, w „Ja My Oni. Poradniku Psychologicznym Polityki”, „Charakterach”.

W swojej pracy najbardziej lubi i ceni możliwość wspierania innych osób w budowaniu (samo)akceptacji, towarzyszenia im w odzyskiwaniu psychicznej równowagi i odnajdywaniu szczęścia.

Krystyna Golonka Krystyna Golonka

514 267 322
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zajmuje się głównie problematyką lęku, stresu, wypalenia zawodowego, zaburzeń nastroju i zaburzeń adaptacyjnych. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym koncentrując się na przyczynach i konsekwencjach zaburzeń poznawczych. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Dowiedz się więcej

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2004 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ.  Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie staży w Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ, oraz pracy w Poradni dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Psychicznymi. Ukończyła liczne szkolenia, m.in.: Kurs podstawowych umiejętności terapeutycznych oraz kurs wstępnej analizy grupowej (roczny kurs w Collegium Medicum UJ); Video Home Training, Video Interaction Training (kurs wprowadzający), EEG Biofeedback (certyfikat I stopnia) oraz kurs facylitacji. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia  w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej organizowanego przez Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Terapii Poznawczo-Behawioralnej "Ter-Cognitiva".

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.

W swojej pracy ceni profesjonalizm, zaangażowanie oraz kontakt oparty na zaufaniu i szacunku.

Sylwia Stefańczyk Sylwia Stefańczyk

579 514 310
ctinhome

Najcenniejsze dla niej są spotkania z drugim człowiekiem. Słuchanie go, próba zrozumienia i pomocy. Wierzy, że każdy z nas ma w sobie spory potencjał, który blokujemy lękiem, smutkiem, brakiem wiary w siebie.  Specjalizuje się w terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych (zaburzenia lękowe, fobia społeczna, depresja, zaburzenia odżywiania, kryzysy małżeńskie i par) oraz dzieci i młodzieży (zaburzenia lękowe, lęk szkolny, lęk separacyjny, zaburzenia odżywiania).

Dowiedz się więcej

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz pedagogikę rewalidacyjną ( specjalizacja: oligofrenopedagog) na Uniwersytecie Pedagogicznym. Jest certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy psychologa, pedagoga oraz trenera w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i ich rodzinami. Jest licencjonowanym trenerem technik pamięciowych, szybkiego czytania, kreatywnego uczenia. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu neuronauki: Neuroscience for Coaches,  Mikroekspresji, Mindfullness, jak również z zakresu pracy z ciałem, suplementacją i odżywianiem. Prowadzi bloga babyguru.pl oraz tworzy pomoce dydaktyczne i terapeutyczne oraz  zabawki edukacyjne Lundi.

Monika Wysokińska-Szlachetko

Monika Wysokińska-Szlachetko

510 117 205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka, coach. Prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym osób dorosłych oraz par. Pracuje z osobami, które borykają się z problemami natury psychicznej, takimi jak zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju i depresyjne, stany po przeżyciu silnych kryzysów oraz nadmiernego stresu jak i problemami wynikającymi z zaburzeń osobowości.

Dowiedz się więcej

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją w psychologii klinicznej i psychologii resocjalizacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, ukończyła 4-letnie szkolenie, które zaowocowało Certyfikatem Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. 

Ukończyła Szkołę Coachów "The Art & Science of Coaching" we Wszechnicy UJ prowadzonej przez Erickson College International. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w dodatkowych konferencjach, szkoleniach i warsztatach, m.in. racjonalnej terapii zachowania, Mindfulness, terapii ACT.

Jako coach współpracuje z osobami, które potrzebują zmiany w życiu zawodowym, współpracuje również z osobami czynnie uprawiającymi sport.

W psychoterapii ceni bezpośrednią komunikację oraz współpracę, która doprowadza do osiągnięcia wspólnie założonego celu terapeutycznego. Wierzy, że człowiek ma ogromny potencjał do wprowadzenia zmian w swoim życiu.

Patrycja Foszcz

Patrycja Foszcz

517 427 011
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Psycholożka, seksuolożka, obecnie w trakcie czteroletniego całościowego szkolenia w warszawskiej szkole psychoterapii Crescentia przygotowującego do ubiegania się o certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Prowadzi konsultacje i psychoterapię młodzieży oraz osób dorosłych, zmagających się z trudnościami natury psychicznej. Wspiera też rodziców w wyzwaniach wychowawczych. W kręgu jej zainteresowań leży również seksuologia wieku dziecięcego i nastoletniego. 

Dowiedz się więcej

Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim, z wyróżnieniem seksuologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS oraz roczne szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Ośrodku Psychoterapii Mensana. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Dziennym Psychiatrii Ogólnej w tarnowskim Zespole Poradni Specjalistycznych, krakowskim oddziale Krajowego Towarzystwa Autyzmu oraz prowadząc zajęcia z edukacji seksualnej. W swojej pracy kieruje się najwyższymi standardami etyki zawodowej, zapewniając Pacjentowi poufność, poczucie bezpieczeństwa i profesjonalną pomoc. Współpracuje z portalami popularyzującymi wiedzę z zakresu psychologii i seksuologii wśród młodzieży oraz z magazynami dla rodziców. Mając na uwadze jakość świadczonego wsparcia swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

Za najważniejszy aspekt swojej pracy uważa możliwość towarzyszeniu Pacjentom w zmianach i poprawie jakości życia. Bardzo ważne jest dla niej empatyczne słuchanie i zrozumienie świata wewnętrznego drugiej osoby. Zwraca dużą uwagę na stworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery podczas spotkania.
 
Beata Stawarska

Beata Stawarska

789 261 390
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
stawarska.beata_1

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji, specjalistka psychodietetyki. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Specjalizuje się w pracy z osobami zmagającymi się z nadwagą, otyłością, zaburzeniami jedzenia i innymi trudnościami w obszarze zachowań zdrowotnych. Wspiera osoby z bólem przewlekłym. Pracuje także z rodzicami/opiekunami dzieci z problemami z wagą.

Dowiedz się więcej

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w dodatkowych szkoleniach i warsztatach,  m. in.: Racjonalna Terapia Zachowania (poziom podstawowy i warsztaty doskonalące organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej), Psychoterapia Praktyczna (Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego), Szkoła Diet Coachingu akredytowana przez Izbę Coachingu.

Posiada doświadczenie w indywidualnej i grupowej pracy psychologa z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami oraz dorosłymi. Współpracuje z Fundacją Medycyny Bólu, m. in. prowadząc warsztaty dla osób zmagających się z bólem przewlekłym.

Za najcenniejsze w swojej pracy uważa towarzyszenie osobom w budowaniu wspierających i korzystnych przekonań na temat własnej osoby oraz relacji ze otoczeniem, a także rozwijaniu umiejętności pomagających w lepszym rozwiązywaniu problemów i przystosowaniu się do różnych sytuacji życiowych. W kontakcie z pacjentami zwraca dużą uwagę na to, aby mogli wyrażać swoje emocje i potrzeby.

 

 Martyna Sznir-Rojek

Martyna Sznir- Rojek

669 023 903
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji, członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. W ramach terapii indywidualnych i grupowych pracuje z osobami dorosłymi i nastolatkami, którzy zmagają się z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami osobowości, całościowymi zaburzeniami rozwoju (zespół Aspergera, autyzm) oraz stresem pourazowym. Wspiera osoby przechodzące przez życiowe kryzysy, mające trudność w relacjach społecznych lub z adaptacją do nowej sytuacji. Prowadzi konsultacje dla rodziców napotykających trudności wychowawcze.

Dowiedz się więcej

Ukończyła psychologię ogólną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zdobyła specjalizację z psychologii sportu oraz uzyskała uprawnienia pedagogiczne. Jest absolwentką rocznego kursu pt. „Umiejętności interpersonalne i podstawy pomagania” w nurcie Gestalt oraz Szkolenia Instytutu Dynamiki Tańca i Ruchu – Essen pt. „Improwizacja ruchu i symbolika ciała”.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując jako psycholog w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie, Ośrodku dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju Effatha w Krakowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Uzależnień Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie. Ponadto odbyła staż w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach oraz w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Jako wolontariuszka uczestniczyła w obozach psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w programie „Nawigator - edukacja seksualna” oraz w programie profilaktyki depresji „Wyprzedzić smutek”.

W zawodzie psychoterapeuty kładzie nacisk na etykę i profesjonalizm. Dlatego nieustannie rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach poświęconych zdrowiu psychicznemu i psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz regularnie bierze udział w superwizjach.

 

Karolina Pietras

Karolina Pietras

601 142 940
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie procesu certyfikacyjnego, trenerka umiejętności psychospołecznych. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych doświadczających trudności w relacjach osobistych i zawodowych, w zakresie regulacji emocji i radzenia sobie ze stresem. 

Dowiedz się więcej

Ukończyła studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat z zarządzania obroniła na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Od 2011 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest trenerką umiejętności psychospołecznych (certyfikacja Wszechnicy UJ), ukończyła także Szkołę Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Elżbiety Sołtys.

Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. podczas stażu w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Jest psychoterapeutką w trakcie czteroletnich studiów podyplomowych  w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, przygotowujących do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB. Dodatkowo bierze udział w wielu konferencjach, kursach i warsztatach poświęconych m.in. terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT), terapii opartej na współczuciu (CFT) oraz mindfulness.

Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii  Poznawczej i Behawioralnej. Regularnie poddaje swoją pracę superwizjom.

W pracy psychoterapeuty najbardziej ceni możliwość empatycznego towarzyszenia drugiej osobie w przezwyciężaniu swoich trudności i odkrywaniu niepowtarzalnego potencjału.

Nasze usługi

  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia par i rodzin
  • Konsultacje i doradztwo
  • Diagnoza psychologiczna i opiniowanie
  • Spotkania online
  • Wizyty domowe
  • Współpraca z firmami
  • Spotkania grupowe
  • Warsztaty

Dowiedz się więcej o naszych usługach

Kontakt do terapeutek

Dowiedz się więcej o naszym zespole

Mapka dojazdu